Professionals dragen een bijzondere en directe verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kinderen met wie zij beroepshalve in aanraking komen.

Hieruit voortvloeiend is in opdracht van de stuur- en projectgroep aanpak Kindermishandeling Peelregio een routekaart ontwikkeld. Daarin kunt u stapsgewijs en interactief de verschillende fasen in de route doorlopen.

Deze routekaart is doorontwikkeld zodat hij ook bruikbaar is voor beroepskrachten die werken met volwassenen en vallen onder de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Laatste update januari 2017